Hoger onderwijs

Vindt u het belangrijk dat uw studenten over een goede spreekvaardigheid beschikken? Bonaparte trainingen biedt voor Universiteiten, HBO en MBO trainingen aan. Daarin geven we uw studenten graag tips op het gebied van debat of presentatie. De meeste cursusgevers van Bonaparte trainingen zijn zelf student of waren dat in het recente verleden. Daarom zijn we goed bekend met de eisen die het hoger onderwijs op dit moment aan studenten stelt. We leren uw studenten graag hoe ze hun standpunt goed onderbouwen of hoe ze hun (wetenschappelijke) werk aan een groep presenteren. Dat kan zowel in het Nederlands als in het Engels. We bieden op verzoek ook trainingen voor docenten aan. Als u contact met ons opneemt, bespreken we graag een keer geheel vrijblijvend wat we voor u kunnen betekenen.

Debat

Het onderbouwen van een standpunt, het kunnen opzetten van een betoog en het kunnen reageren op argumenten van anderen zijn drie essentiële vaardigheden voor iedere student. In de training debat gaan we vooral op deze drie vaardigheden in. Daarbij combineren we theorie en praktijk. Onze trainers geven een heldere uitleg en combineren dat met persoonlijke feedback tijdens oefeningen. Door deze training leren uw studenten om kritischer naar hun eigen standpunt en dat van anderen te kijken.

Presentatie

Voor overtuigingskracht is niet alleen belangrijk wat je zegt, maar ook hoe je het zegt. Door een goede presentatie blijft een goed betoog ook echt hangen bij de toehoorders. In de training presentatie staat dat centraal. Uw studenten leren te kijken naar lichaamshouding, stemgebruik en het betrekken van het publiek bij een presentatie. Deze training is uitermate geschikt als voorbereiding op het geven van presentaties tijdens het reguliere curriculum. Daardoor zullen uw studenten met meer vertrouwen en meer vaardigheden hun presentatie kunnen houden!